Brändistrategia – Tarpeellista vai turhaa hömpötystä?

Brändityö on olennainen osa menestyvän yrityksen johtamista. Se luo perustan yrityksen brändin rakentumiselle ja ohjaa päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn. Vaikka jotkut saattavat pitää brändistrategiaa turhana hömpötyksenä, sen merkitys on kiistaton.

Kun yrityksessä on enemmän kuin yksi henkilö, asioista täytyy keskustella ja sopia yhteisesti. Mitä me teemme, miksi me teemme sitä, mitä haluamme saavuttaa ja millä tavalla?

Yritys tarvitsee strategian, joka on toteutettavissa. Emme voi luoda strategiaa, johon emme ole valmiita sitoutumaan.

Sama pätee brändin rakentamiseen. Voimme haluta, että meidät nähdään tietynlaisena tai tavoittelemme tiettyä imagoa, mutta jos se ei ole totta emme voi onnistua luomaan tätä mielikuvaa.
Toki saamme ehkä hetkellisesti onnistumaan, mutta ilman vankkaa pohjaa mielikuva murtuu ajan mittaan. Tällöin menetämme saavutetun edun ja sijoitettu aika ja raha valuvat hukkaan.

Kun brändistrategia ja strategia kulkevat käsi kädessä, yritys etenee tietoisesti kohti visiotaan ja rakentaa haluttua mielikuvaa.

Strategia antaa askeleet. Ensin meidän täytyy tietää, mihin haluamme päästä. Emme voi ottaa askelia, jos emme tiedä, minne olemme menossa. Kun visio ja päämäärä on selvillä, yhdessä luotu strategia pitää suunnan mahdollisimman suorana.

Ilman strategiaa tie voi kiemurrella ja johtaa jopa väärään suuntaan. Jos tiedämme, minne haluamme mennä, mutta emme tiedä, miten sinne päästään, navigoiminen tulee hankalaksi. Tämän takia tarvitsemme suunnitelman ja selkeät toimintaohjeet, kuten suunnistaja tarvitsee kartan ja kompassin vaikeissa tehtävissä.

Strategia kertoo konkreettiset teot ja päätökset, jotka teemme tänä vuonna. Mihin panostamme, mihin emme. Näin meidän ei tarvitse joka kerta punnita, onko jokin uusi mahdollisuus hyvä vai ei. Strategia auttaa meitä tekemään päätöksiä. Se auttaa meitä arvioimaan, tukeeko mahdollisuus meitä tavoitteitamme kohti ja sopiiko se tämän vuoden strategisiin askeliin.

Tämä koskee myös brändistrategiaa. Vaikka siinä on sana ”brändi”, se kulkee rinnakkain yrityksen strategian kanssa, eikä toista tulisi tehdä huomioimatta toista.

Brändistrategia ohjaa päätöksentekoa yrityksen eri osa-alueilla. Se auttaa määrittelemään, millaisia viestejä ja arvoja yritys haluaa välittää sekä sisäisesti että ulkoisesti. Brändistrategia antaa suuntaviivat esimerkiksi viestinnälle, markkinoinnille, tuotekehitykselle ja asiakaspalvelulle. Se auttaa varmistamaan, että kaikki toiminta tukee brändin yhtenäistä viestiä ja lupauksia asiakkaille.

Kun lähdemme työstämään brändiä tai kenties tekemään brändiuudistusta, meidän täytyy ensin pureutua yrityksen ytimeen. Mikä on missiomme, kuka olemme.  Meidän täytyy löytää syvin olemuksemme. Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme ja miten ne näkyvät yrityksen kulttuurissa?

Melkein aina tässä vaiheessa on hyvä kuunnella yrityksen henkilökuntaa ja lähimpiä asiakkaita. Miten he kokevat meidät? Mitä haluamme olla, ja mikä on todellisuus? Mistä olemme valmiita tinkimään ja mistä olemme valmiita maksamaan hintaa?

Kun yrityksen identiteetti on selvillä, voimme rakentaa myös visuaalisen identiteetin. Nyt tiedämme, kuka olemme sekä sisäisesti että ulkoisesti. Miten saamme tämän mielikuvan rakennettua myös muiden mieleen? Mitä toimia meidän täytyy tehdä, jotta tämä mielikuva vahvistuu? Tähän vastaa brändistrategia.

Brändistrategia toimii pitkäjänteisenä suunnitelmana brändin kehittämiselle ja suojelemiselle. Se auttaa yrityksen johdon jäseniä tekemään päätöksiä, jotka tukevat brändin pitkäaikaista menestystä. Brändistrategia auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja relevanttina markkinoilla sekä rakentamaan vahvan aseman asiakkaiden mielissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että brändistrategia on välttämätön työkalu yrityksen johdolle. Se auttaa luomaan selkeän vision, ohjaa päätöksentekoa, parantaa asiakasymmärrystä ja luo pohjan brändin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Brändistrategia ei ole turhaa hömpötystä, vaan tärkeä osa menestyvää yritystoimintaa. 

Joten varjele brändiäsi ja tee brändistrategia. Jutellaanko lisää?