Referenssit

Täältä pääset tutustumaan tehtyihin töihimme. Koko töiden kirjoa emme tänne mahduttaneet, mutta näistä saa hyvän kuvan kädenjäljestä ja siitä minkälaisia projekteja olemme tehneet. Se mitä asiakas saa on paljon muutakin kuin logo tai nettisivut. 

1

Pohjolan tilaelementti muuttui nimeä myöten.

Tarve

Yrityksellä oli tarve kokonaisvaltaiselle brändiuudistukselle nimeä myöden. Toiminta oli muuttunut ja uuden nimen piti sopia myös kansainvälisille markkinoille

Toiminta

Lähdimme liikkeelle tutustuen yrityksen toimintaan ja tehtaaseen. Yrityksen sielu löytyi ja uusi nimi sen myötä. Työn alle otettiin myös yrityksen visio, missio ja arvot. Suunnittelutyö jatkui etänä. Seuraavat palaverit toteutimme videopuhelun välityksellä, silti tinkimättä yhteydestä ja avoimesta keskustelusta.

Lopputulos

Pohjolan Tilaelementti on nyt HAWO. Brändin yhteneväisyyttä vahvistamaan tehtiin brändiohjeistus ja graafinen ohjeisto. Uudistetun brändin pohjalta loimme tuoteryhmien nimet ja ilmeet: Näin syntyivät HAWO oma ja HAWO loma. Sloganit: -Laatu syntyy kokemuksesta, -Rakentamisen nykyaikaa. Brändiuudistuksen kautta yritys on valmis kasvuun. Uusi nimi ja logo sopivat kansainvälisille markkinoille, sekä edustavat yrityksen laatua.

2

Myynti-
yritykselle dynaaminen ulkoasu.

Tarve

Uusi yritys, jolla oli tarve logolle ja visuaaliselle ilmeelle, sekä brändiohjeistolle.

Toteutus

Tutustuminen yrityksen toimintaan.
Yrityksen vision ja persoonan kirkastaminen.

Lopputulos

Yritykselle löytyi selkeä suunta ja visuaalinen ilme syntyi vastaamaan sitä. Divine Sales on yritys, joka haluaa olla mukana kehittämässä asiakkaan projektia. Ei siis pelkkää myyntiä, vaan konsultoivaa ja kentältä tulevien kokemuksien mukaan kehittävää palvelua.

3

Bisnes-
buustista Vualuksi

Tarve

Tarve oli nimeä myöden luoda visuaalinen ilme ja brändi.

Toteutus

Etäpalaverina lähdimme työstämään ensin mikä on palvelun ydin. 
Mitkä ydinarvot jotka ohjaavat toimintaa ja mitä palvelulla halutaan saavuttaa.

Lopputulos

Päätös olla yrittäjien kasvualusta, keskeltä sanaa syntyi myös uusi nimi Vualu. Tämä ydin ajatus edellä syntyi myös brändi-ilme ja visuaalinen ohjeisto. Lopuksi toteutimme nettisivut, joissa jäsenet voivat kirjautua palveluun.

4

Kiinteistön-
välitys sai tyylikkään graafisen ulkoasun.

Tarve

Ensisijainen pyyntö oli uudet kotisivut, mutta todellinen tarve olikin brändiuudistukselle.

Toteutus

Yrityksen sisällä oli tarkoitus tulevaisuudessa tehdä sukupolvenvaihdos ja nyt tarvittiin uusi brändi joka sopii niin pitkän kokemuksen omaavalle, kuin nuoremmalle ammattilaiselle.

Lopputulos

Uusi nimi, logo ja yritysilme, sekä kevyet kotisivut.
Yritys edustaa nyt useampaa sukupolvea ja huokuu nykyaikaa.

5

Palvelu-
muotoilun ammattilaiset

Tarve

Uusi palvelumuotoilu yritys, jolla tarve oli visuaaliselle osaamiselle.

Toiminta

Yritykselle luotiin logo, sekä graafinen ohjeisto jotta viestintä olisi yhteneväistä.

Lopputulos

Qaswua otti hienosti graafisen ohjeiston käyttöön ja loi kotisivut näiden mukaisesti. Myös materiaalit, esimerkiksi somemainokset onnistuvat nyt yhtenäisesti ja näin vahvistavat brändimielikuvan syntymistä.

6

Henkilö-
brändille tyylikäs logo

Tarve

Tarve oli ammattimaiselle logolle.

Toteutus

Ensin selvitettiin yrityksen sielua. Riina Laine oli ensimmäinen suomalainen joka toi bodypaintingin Suomeen. Hän on myös palkittu alalla.

Lopputulos

Yritykselle syntyi logo joka huokuu ammattitaitoa, jossa ripaus alkukantaista voimaa.

 

7

Pien-
teurastamon karvaiset possut mukaan yritys-
ilmeeseen.

Tarve

Tarve oli uudelle logolle ja kotisivuillle. Vanha logo ei enään kuvastanut yritystä.

Toteutus

Etäyhteyksien avulla saimme tutustua yritykseen. Heidät erottaa muista heidän tilansa mangalitza possut. Muutamien muutoksien jälkeen saimme luotua Vallan Maukkaalle logon josta voi olla ylpeä.

Lopputulos

Logo, jossa tulee esille tilan molemmat possut. Helpot ja kevyet kotisivut. Käyntikorttien suunnittelu ja materiaalin valinta

8

Peliyhtiölle vahva brändi

Tarve

Yrityksen ulkoasu ja logo. Lisäksi tarve oli useamman pelin grafiikoille, logoille sekä pelin toteuttamiselle.

Toteutus

Yritykseen tutustuminen ja logon luonti. Yhdessä asiakkaan kanssa kenttien luominen ja peligrafiikan rakentaminen. Yhteistyömme jatkuu tiiviisti ja olemme osana toteuttamassa erilaisia mobiilipelejä NGF:n kanssa.

Lopputulos

Tähtäämme tekemään pilottina Rambull nimisen mobiilipelin. Tähän toteutamme graafisen ilmeen, kentät ym. Tämän lisäksi pelinkehitys jatkuu erilaisten projektien parissa.

9

Uusi logo ja värimaailma uudelle yritykselle.

Tarve

Uusi yritys, jolla ei ollut vielä logoa ja yhtenäistä visuaalista ilmettä.

Toiminta

Asiakasta kuunnellen saimme selville fiiliksen jota yritys haluaa välittää asiakkailleen.

Lopputulos

Raikas logo ja värimaailma, joka viestii yrityksen haluamaa tunnelmaa.