Brändityö mahdollistaa aitouden

Hyvä brändi on kuin tarina, johon haluamme päästä osaksi.
Samaistumme, ihastumme ja koemme brändin omaksemme.
Oletko sinä kokenut tämän?

Halutun brändimielikuvan eteen on tehtävä työtä.

Ihminen muodostaa mielikuvansa yrityksestä kaikesta sen kanssa kokemastaan, hakukonemainoksesta verkkosivukäyntiin, myyjän kanssa käydystä puhelinkeskustelusta tuotteen toimitusprosessiin. Nämä kohtaamiset ihmisten kanssa tarjoavat yritykselle mahdollisuuden rakentaa tavoittelemaansa brändimielikuvaa itsestään.

Onnistunut brändityö hioo yrityksen ja sen sidosryhmien väliset kohtaamiset tunnistettavaksi ja ihmisiä puhuttelevaksi tarinaksi. Ilman tietoisesti rakennettua brändiä on yritys kuin tuuliajolla meren aalloissa, ohjautuen sattumanvaraisesti minne tuuli vie. Brändityöhön on yrityksen tärkeää ryhtyä siksi, että ihmiset tulevat joka tapauksessa muodostamaan yrityksestä jonkinlaisen mielikuvan. Vaikka ihmisten yrityksestä muodostamat mielikuvat eivät ole koskaan täysin hallittavissa, voidaan brändityöllä ja brändin pitkäjänteisellä toteuttamisella kehittää brändimielikuvaa haluttuun suuntaan.

Onnistuneen brändäyksen ehdoton edellytys on se, että yrityksen omat työntekijät kokevat brändin omakseen. Onko sinun työntekijöilläsi kirkas mielikuva siitä, mitä olette ja minkälaisia arvoja edustatte? Brändityö onkin hyvä aloittaa pohtimalla yrityksen toiminnan ydintä: Mikä on olemassaolomme syy? Minkälainen on tarjoamamme tuote tai palvelu? Ketä haluamme palvella? Miten haluamme kohdata ihmiset? Mitkä ovat ne arvot, joiden takana seisomme ja joihin haluamme työntekijöittemme ja yhteistyökumppaneittemme sitoutuvan? Tämänkaltaisten asioiden tutkiskelu auttaa yritystä rakentamaan brändillensä persoonan ja sille tunnusomaiset tavat toimia, viestiä ja näkyä.

Kerrotun on vastattava todellisuutta

Brändin tulee näkyä kaikessa, mitä yritys tekee, miltä se näyttää ja miten se viestii. Uusien asiakkaiden ja työntekijöiden on tärkeää päästä toteamaan, että yritys on juuri sitä, mitä se on itsestään viestittänyt. Jos esimerkiksi yrityksen työpaikkailmoituksellaan mainitsemat arvolupaukset olisivat ristiriidassa todellisuuden kanssa, aiheuttaisi tämä luonnollisesti pettymyksen uusille työntekijöille. Rehellisyyden tärkeys korostuu kaikissa sidosryhmäsuhteissa, asiakkuuksista yhteistyökumppanuuksiin. Kukaan ei voita, jossa todellisuus ei vastaa kerrottua.

Tarvitsetko apua yrityksesi brändin rakentamisessa? Välittyykö yrityksesi kulttuuri ja arvot toiminnastanne? Koetko visuaalisen ilmeenne tukevan sitä, mitä haluatte ihmisten teistä ajattelevan? SoulOnes on bränditoimisto, joka auttaa yritystäsi tekemään sielunsa näkyväksi kaikessa, mitä teette. Ota yhteyttä!

Lue myös mitä ongelmia onnistunut brändin rakentaminen voi parhaimmillaan ratkoa.

Varaa tästä ilmainen brändikartoitus